Projektredovisning

Music Against Violence – Gaza Singing for Peace

1. Sammanfattning

Gaza Singing for Peace performs music for a better future, promoting values like empathy, equality, freedom and peace.

The concert aims to take a stand against all forms of violence oppressions and/or injustice.

Projektet är ett samarbete mellan den svenska ideella föreningen Musik Against Violence och den palestinska organisationen Save Youth Future. Projektet är finansierat av den svenska regeringen genom Folke Bernadotte Akademin.

Svenska Konsulatet i Jerusalem sökte hos de Israeliska myndigheterna om ett 6 månaders inresetillstånd till Gaza för Gunno Palmquist (körledare), Håkan Lewin (musiker saxofonist), Thomas Jutterström (musiker keyboardist), Jon-Erik Björänge (musiker trumslagare) samt Helene Bergman (journalist). Dessa tillstånd beviljades i början av september 2013.

Den första repetitionsperioden inleddes fr.o.m. den 19 september t.o.m. den 23 september.

Repetitionsperiod nummer två inleddes den 29 oktober t.o.m. den 3 november.

Den tredje resan för repetitioner samt konserter startade den 18 november med repetition den 19/11 samt konserter den 20 och 21 november.

Våra planer var från början att spela 3 konserter varav en i Gaza, en i Ramallah samt en i Jerusalem. På grund av att de Israeliska myndigheterna nekade utresetillstånd från Gaza för körmedlemmarna, spelade vi två konserter i Gaza.

2. Bedömning och analys av projektets utfall.

Vid vår första repetitionsperiod den 19 september blev vi mycket besvikna över att kören inte hade kommit längre i sitt förberedelsearbete, trots att vi i april hade levererat allt musikmaterial samt instruerat körledaren Ayman Abu Abdou i hur han skulle arbeta med kören. Med hjälp av Sarhan B Abu Kalloub (Communication and External Relations Officer) på  Save Youth Future Society – SYF, fick vi hjälp att sätta ihop en kör. Vi bedömde, efter vårt arbete med kören under dagarna 20 – 23 september att, med minst två dagars repetition i veckan fram till vår nästa repetitionsperiod den 29 oktober till den 3 november, kören skulle ha möjlighet att klara av ett konsertprogram. Under mellanperioden hade vi kontinuerligt kontakt via Skype och kunde vid dessa kontakter anpassa musiken samt hjälpa till att lösa musikaliska problem.

I slutet av period nummer två var vi på det klara med att kören skulle klara av att presentera musiken på en godtagbar nivå. Den 3 november innan vi skulle åka hem fick vi det dystra beskedet från svenska konsulatet att kören hade nekats utresetillstånd från Gaza. Vi valde att inte berätta detta för körmedlemmarna eftersom stämningen och förväntningarna bland medlemmarna var så stora att ett sådant besked skulle försätta hela projektet i gungning. Sarhan Kalloub fick i uppdrag att berätta detta vid körens nästa träff. Vi hade tidigare från konsulatet fått indikationer på att det skulle bli svårt att få detta tillstånd från Israeliska myndigheter. Vid ett tidigare tillfälle när en grupp från Gaza hade fått tillstånd att resa ut hade man väntat med en buss vid gränsövergången vid Erez. Efter att gruppen hade stigit ombord på bussen hade den förseglats och under transporten placerat patrullbilar före och efter bussen. Vi ändrade våra planer från att spela konserter i Gaza, Ramallah och Jerusalem till att istället spela två konserter i Gaza. Våra konserter i Gaza den 20 och 21 november blev mycket lyckade med sammanlagt ca. 800 personer i publiken och med stående ovationer. Vissa publiksiffror har nämnts till att vara 500 + 700, men då har man nog räknat alla dessa som inte kom in på grund av platsbrist. 13 TV stationer var på plats och många intervjuer genomfördes. Körmedlemmarna var mycket lyckliga och flera av medlemmarna och många ur publiken hade aldrig varit med om något liknande både vad gäller musik och budskapet i konserten. Vi hade använt oss av delar av Martin Luther Kings tal från 1963 och ett poem av Mahmoud Darwish varvat med musik för att förstärka vårt budskap. Vår bedömning är att utfallet av vårt projekt hade lyckats både publikt, medialt och bland medlemmarna på scenen.

Se bilagor med programfolder, länkar till Youtube som beskriver delar av konserten, TV-inslag, intervjuer med körmedlemmar, samt en trailer som beskriver projektets genomförande.

3. Redogörelse för projektets genomförande.

Thomas Jutterström som kommer att spela keyboard istället för Johannes Landgren under hela projektet, kommer till Göteborg tisdagen den 17/9 2013 och vi går igenom musiken med honom tisdag kväll och hela dagen den 18/9.

Den 19 september åker Gunno Palmquist, Thomas Jutterström, Jon-Erik Björänge och jag till Gaza för den första repetitionen med kören. Denna gång reser vi via Tel Aviv eftersom det instabila läget i Egypten gör det så gott som omöjligt att resa via Kairo till Rafah och då framförallt är Sinai mycket riskabelt att passera. Vi har med hjälp av svenska konsulatet i Jerusalem fått ett 6 månaders passertillstånd till Gaza.

Vi kommer till Erez (gränsstationen mellan Israel och Gaza) klockan 9.00 den 20/9 där vår administrativa medarbetare Sarhan Kalloub möter oss med de nödvändiga passertillstånden vi behöver från Hamas sida för att få resa in i Gaza. Sarhan Kalloub är en av medarbetarna i föreningen Save Youth Future som är vår samarbetsorganisation i Gaza och har övertagit Sami Abu Sultans roll i projektet eftersom Sami för tillfället befinner sig i Sverige.

Vi anländer till hotell Almat’haf och får några timmars välbehövlig vila efter den ganska tuffa resan från Göteborg via Amsterdam till Tel Aviv. Vi har avtalat med Ayman Abu Abdou (körledaren på plats i Gaza) att starta repetitionen med kören klockan 16.00 den 20/9. Vår repetitionslokal är bokad i hotellet och vi är mycket förväntansfulla på att få höra hur långt arbetet med kören kommit. Klockan 16.00 går vi till vår repetitionslokal och där finns körledaren och några få körsångare, något förvånade frågar vi var kören är och får då veta att det i princip inte finns någon kör. Vid det tillfället är jag fullt övertygad om att lägga ner hela projektet. När jag nämner det för Sarhan Kalloub arrangerar han med hjälp av Sami Abu Sultan på telefon ifrån Sverige så att en befintlig orkester med ett antal sångare samt ytterligare några sångare kommer till hotellet och visar upp sig för oss. Vi får löfte att ur dessa konstellationer plocka de körsångare vi behöver. Efter tre dagars hårt arbete speciellt från Gunnos sida har vi en kör som vi tror, efter att ha förenklat körarrangemangen, skall kunna fungera.

Jag får en trädplanta som jag planterar i hotellet som vi hoppas skall växa och på så sätt symbolisera projektet Gaza Singing for Peace internationella utbredning.

Vi åker tillbaka till Sverige igen den 23/9 med löftet om att kören på egen hand, under ledning av Ayman Abu Abdou, skall repetera 2 gånger i veckan fram till vårt nästa besök i Gaza som är planerat till den 29 oktober. Vi reser via Jerusalem där vi har ett avtalat möte med Axel Wenhoff och Johanna Strömquist på svenska konsulatet och med Bildas Lars Lingius. Svenska konsulatet har lovat att hjälpa oss med nödvändiga tillstånd för att kören skall få möjlighet att komma ut från Gaza och Bilda har lovat att hjälpa oss med de kontakter som erfordras för att få till stånd konserter i Ramallah och Jerusalem. Under perioden 24/9 till den 29/10 står vi så gott som dagligen via Skype i kontakt med Ayman och Sarhan och får kontinuerligt information om hur repetitionerna med kören fortskrider och har i och med detta möjlighet att förändra musikmaterialet så att det passar kören.

Under denna period blir Sarhan tvingad att, för representanter för Hamasregeringen vid tre tillfällen, förklara budskapet och intentionerna i projektet Gaza Singing for Peace.

Samtliga pass och ID-handlingar för de personer från Gaza som behövs för att genomföra konserterna i Ramallah och Jerusalem samlas in, kopieras och sänds till svenska konsulatet i Jerusalem. Konsulatet har anhållit hos de israeliska myndigheterna att utfärda tillstånd för samtliga personer från Gaza att få passera gränserna vid Erez och Västbanken.

För konserten i Jerusalem har jag via Lars Lingius fått kontakt med Al Mamal, en kultur och utställningshall i gamla stan, som är mycket intresserad av att arrangera en konsert med Gaza Singing for Peace.

I Ramallah är den palestinska organisationen Sharek intresserad av att arrangera en konsert.

Den 29/10 är det dags igen att göra en ny repetitionsresa till Gaza. Denna gång flyger vi med Turkish Air från Göteborg via Istanbul till Tel Aviv. Vi blir denna gång hämtade på Ben Gurion flygplatsen på morgonen den 30/10 och körda till Erez. Efter sedvanliga kontroller anländer vi till hotell Almat’haf och kryper direkt mellan lakanen för några timmars sömn. Vår planering för dagarna ser ut som följer:

30/ 10 repetition 16.00 – 19.00

31/10 repetition 09.00 – 12.00 samt 16.00 – 19.00

1/11 repetition 09.00 – 12.00 samt 16.00 – 19.00

2/11 repetition 09.00 – 12.00 samt 16.00 – 19.00

3/11 repetition 09.00 – 12.00

Den 1/11 var hela gruppen i Gazas hamn för fotografering. Vår fotograf Mohamed Jabaly gjorde som vanligt ett fantastiskt bra arbete.

Repetitionerna går bra och när vi lämnar Gaza den 3/11 känner vi att vi har läget under kontroll och att vi har musik som kommer att fungera bra i ett konsertsammanhang.

Bara några timmar innan vi skall lämna hotellet får jag via Johannes Landgren det dystra beskedet från konsulatet i Jerusalem att samtliga medlemmar från Gaza som sökt tillstånd att passera gränsen i Erez har fått avslag på sin ansökan. Detta innebär att vi inte har möjlighet att spela våra planerade konserter i Ramallah och Jerusalem. Stämningen i kören var, på grund av att repetitionerna hade gått så bra, mycket god och vi ville inte förstöra den genom att berätta den dåliga nyheten. Sarhan fick i uppdrag att berätta detta vid nästa repetition.

Nu fick vi lov att planera om konsertveckan. Att ställa in konserterna var för körens del helt omöjligt, ett sådant beslut hade definitivt fått en motsatt effekt i förhållande till projektets intentioner och körmedlemmarna och alla övriga som arbetat med projektet skulle fullständigt ha deppat ihop. Vi beslutade att spela 2 konserter i Gaza. En konsert där de flesta var speciellt inbjudna gäster och en konsert som riktade sig mer till allmänheten.

Vi landar på Landvetter den 4/11 klockan 11.45. Thomas Jutterström får fortsätta med ett tåg upp till Söderhamn vilket naturligtvis blir en tuff resa.

Kören kommer även nu att på egen hand repetera två gånger i veckan fram till den 18/11 då vi planerar att återkomma för en generalrepetition och konserter.

Vi blir sponsrade av Brew House i Göteborg, som förser oss med en skylt som skall sättas upp bakom trädet jag planterade. En mycket vacker skylt i plexiglas med ett foto av hela gruppen och som med ord beskriver projektet Gaza Singing for Peace.

Vi beslutar att i konsertprogrammet inrymma delar av Martin Luther Kings tal 1963 från Washington ”I have a dream”, samt ett poem skrivet av den i arabvärlden mycket kända palestinske författaren och poeten Mahmoud Darweish.

Vi sammansätter ett konsertprogram som vi tror skall bära vårt budskap från scenen ut till publiken.

I Gaza framställs en stor fond i plast som skall sättas upp på scenens bakre vägg och som beskriver projektet Gaza Singing for Peace, tre stycken roll ups, inbjudningskort samt en programfolder. Se bilagor.

Ett stort antal inbjudningar sänds ut till olika organisationer, ambassader m.m. Vi räknar med att ca. 300 personer skall finnas i publiken vid den första konserten i hotell Almat’haf.

Nu till konsertperioden var det meningen att Helene Bergman skulle ha varit med oss som journalist och dokumenterat projektet, men på grund av att det tidsmässigt krockade med utgivningen av hennes bok kunde hon inte följa med. Vi kontaktade då Magnus Kempe som var villig att följa med och göra detta arbete. Svenska konsulatet i Jerusalem sökte passertillstånd för honom, men en timme före innan vi skulle åka ut till Landvetter den 18/11 fick jag beskedet att han hade fått avslag på sin ansökan.

Den 18/11 flög vi ifrån Landvetter via Istanbul till Tel Aviv och var framme i Gaza den 19/11 klockan 10.00. Thomas Jutterström flög denna gång ifrån Arlanda, vilket naturligtvis var mycket bekvämare för honom.

Den 19/11 var det olika bud på vilken tid repetitionen skulle börja. En tid som sagts var klockan 12.00 och en annan tid var klockan 16.00. Vi kom igång klockan 17.00. Då var alla instrument som hade hyrts in, trummor, keyboard med förstärkare och högtalare, på plats. Repetitionen gick bra och alla var mycket taggade inför konserterna den 20 och 21.

Skylten bakom trädet sattes upp av en av hotellets vaktmästare och dokumenterades via foton. Det är bara vi Gaza Singing for Peace och den amerikanske expresidenten Jimmy Carter som har planterat ett träd och har en skylt som minne av detta inom hotellets område, så vi är i gott sällskap.

Så gott som hela dagen den 20/11 gick åt för repetition och soundcheck.

Klockan 19.00 var det så dags för vår första konsert i hotell Almat’haf vi hade beräknat antalet besökare till ca. 300, det kom 400 personer vilket gjorde att dörrarna till konsertlokalen fick öppnas så att en del av publiken fick stå utanför. Konserten gick kanonbra och kören skötte sig superbra. Det blev ”standing ovation” och ett extra nummer. Sedan följde TV- intervjuer samt fotograferingar i hundratal. Det var 13 st. TV stationer på plats samt många nyhetsredaktioner som arbetade över internet. Sedan var det alla dessa konsertbesökare som ville ta kort tillsammans med oss.

Dagen därpå den 21/11 var det dags för soundcheck klockan 13.00 i Gaza – Al – mishal Foundation. Som det är vid alla dessa soundcheck drar det ut på tiden och vi var inte färdiga när de första konsertbesökarna började komma.

Konserten kom igång ungefär klockan 18.00, men var utlyst till klockan 17.00. Denna konsert avlöpte även den utan några som helst problem och även här blev det för mycket publik, så många fick inte plats utan fick vända eller stå ute i foajén. Konserten avslutades även här med ”standing ovation” och med ett extra nummer.

Vi samlades i hotellet efter konserten och summerade vad vi hade åstadkommit, vilket inte kan benämnas annat än med ordet succé. Vi har förmedlat ett starkt intryck med vårt budskap och musik till vår publik och medlemmarna i projektet ”Gaza Singing for Peace” är inte samma personer längre. Vi har startat en kör som kommer att träffas och sjunga en gång i veckan från och med nu. Vi beslutade även att gå vidare med vårt projekt och ännu en gång försöka att få spela konserten i Ramallah och i Jerusalem till att böja med. Funderingar finns även att spela konserten på andra platser där behovet av vårt budskap är påtagligt, vilket är på många platser på vår jord idag och har en tendens att öka till antalet.

Det blev ett mycket känslomässigt avsked, men med ett löfte om att hålla kontakten och försöka driva projektet vidare. Med hjälp av internet och framförallt Facebook har vi många, många, vänner i Gaza, som dagligen hör av sig.

Vi fick gå upp mycket tidigt den 22/11 eftersom Erez stängde klockan 12.00 men fick på grund av detta tid till förfogande och besökte organisationen Sharek i Ramallah som mycket gärna i framtiden vill samarbeta med Gaza Singing for Peace.

Efter de stora framgångarna med projektet, har vi redan börjat att planera för en fortsättning av Gaza Singing for Peace. Det första planeringsmötet var den 2/12 hemma hos projektledaren Johannes Landgren.

Göteborg den 5/12 2013

Håkan Lewin

 

4. Hur man lyckats nå målgruppen.

Gruppen av ungdomar som vi har arbetat med har fått nya perspektiv på musik och nya upplevelser vad gäller att i grupp arbeta tillsammans med ett budskap om medmänsklighet, likaberättigande, frihet och fred med hjälp av kultur. Gruppen kommer att fortsätta att musicera tillsammans och flera smågrupper har redan bildats med ett budskap om att vilja förändra sin livssituation. Det finns idag ett sug efter att förkovra sig i musik och körsång som tidigare knappast existerat i Gaza. Detta medför också att man kan fokusera på andra aktiviteter som så småningom förhoppningsvis kan ändra livssituationen i Gaza. Se intervjuer med några körmedlemmar i bilagan.

Publikt har vi lyckats mycket bra efter vad vi har förstått av reaktionerna efter konserterna.

5. Hur har projektet utvärderats och vad är resultatet.

Projektet har utvärderats genom intervjuer med körmedlemmar, se bilaga. Representanter från Save Youth Future som var närvarande vid konserterna har varit mycket positiva och vill gärna se en fortsättning på projektet. Intresse har visats från bl.a. Brittiska konsulatet i Gaza om att i framtiden vara med och stötta en ev. fortsättning av projektet. Representanter från FN, EU, franska och holländska kulturinstanser och andra musikgrupper som besökt oss vid våra repetitionsperioder har varit mycket positiva till vårt projekt.

Vi har på grund av dessa framgångar med att nå ut med, som vi anser, ett mycket viktigt budskap för att förändra situationen för människorna i denna region av världen beslutat att försöka fortsätta projektet under år 2014.

6. Redogörelse för andra samarbetspartners i projektet.

Save Youth Future www.SYFPAL.org är mycket positiva till att fortsätta samarbetet. Organisationen Sharek www.sharek.ps i Ramallah, kulturföreningen Al Mamal i Jerusalem vill samarbeta i en fortsättning av projektet. I Sverige finns på flera orter ett stort intresse för projektet och svenska konsulatet i Jerusalem kommer att stötta en fortsättning. Intresse har även visats från andra arabländer för projektet.

Dela vårt budskap på Facebook

eller besök vår Facebook-sida för det allra senaste. Klicka här

Music Against Violence

Brewhouse
Åvägen 24
412 51 GÖTEBORG

E-mail
info@musicagainstviolence.com