Projektplan Gaza Singing

Preliminär Projektplan Gaza Singing for Peace steg 3.

Uppbyggnad av en blandad kör i Ramallah på samma sätt som i Gaza.

En första introduktion av det befintliga materialet på plats i Ramallah samt överlämnande av repetitionsansvaret till en körledare på plats i Ramallah.

Repetitionsstart och instudering av materialet som Gaza kören har på sin repertoar samt något eget material, på plats i Ramallah och med en lokal körledare.

Samtliga handlingar för ansökan om tillstånd för Gazakören att resa till Ramallah och Jerusalem samlas in och sändes till Svenska Konsulatet i Jerusalem, som ytterligare en gång söker det stillstånd hos Israeliska myndigheter som erfordras.

Medel för att kunna få Gaza kören att fortsätta sitt arbete med befintlig och ny musik måste sökas. (Transportkostnader, lokalhyror m.m.) Förklaring: dessa unga damer och även vissa av killarna som sjunger i kören kan inte själva vara ute efter mörkrets inbrott, samt att de kommunala transportmedlen inte fungerar. Deras föräldrar nekar dem att delta i denna verksamhet om dom inte blir hämtade till och körda hem från repetitionerna. Repetitionerna måste även förläggas i representativa lokaler där verksamheter som innefattar män och kvinnor tillsammans normalt pågår, om inte, är risken stor att vår körverksamhet blir stoppad av Hamas regeringen. Dessa typer av lokaler kostar att hyra.

Vi planerar att spela konserterna i Ramallah och Jerusalem under vecka 20 (12 – 18 maj). En konsert vid muren i Ramallah i samarbete med den palestinska organisationen Sharek. Om det visar sig omöjligt att genomföra en konsert vid muren, finns det ett stort kulturcenter som har en stor modern konsertsal som är intresserade av att arrangera konserten. En kulturorganisation vid namn Al Mamal är intresserade av att arrangera konserten i Gamla Stan i Jerusalem.

Eftersom kören från Gaza i november 2013 av de Israeliska myndigheterna blev nekade att lämna Gaza, finns risken att så även sker denna gång. Vår tanke är att om kören från Gaza får utresetillstånd, vilket vi naturligtvis hoppas, skall vi spela konserterna med dubbla körer och om man även denna gång blir nekad spelas konserterna med kören från Ramallah.

Vi räknar med att klara detta genom att båda körerna är så förberedda att vi skall kunna repetera 3 dagar och sedan spela konserterna. Detta förutsätter dock att vi får en kunnig körledare att samarbeta med vad gäller repetitionsarbeten med Ramallah kören under tiden fram till vecka 20, samt att körsångarna håller hög standard. Detta tror vi är möjligt eftersom vi hoppas att kunna bygga upp kören med musikstuderande från Beir Zeit University – Edward Said Institute for Music i Ramallah.

Nästa steg i detta projekt är att under veckorna 25 – 26 via Rafah föra musiken och Gaza kören till Kairo och Egypten – med samma intentioner som vid konserterna i Ramallah och Jerusalem. Dessutom ingår det som en tredje del i projektet att ta med kören från Gaza till Sverige för deltagande i den av El Sistema och Göteborgs kommun arrangerade festivalen ”Musikens och kunskapens Gothia Cup” (arbetsnamn) som genomförs i Göteborg vecka 25 2014. I det sammanhanget planeras att sammanföra kören från Gaza med den svenska elitkören Wermlandsensemblen för att gemensamt konsertera runt om i Sverige. Under denna period skall det anordnas utbildning av körmedlemmarna så att dom vid hemkomsten till Gaza skall kunna föra kör och musiktraditionen vidare till flera musikintresserade ungdomar i Gaza. Projektets intentioner är att med hjälp av utbildning och konstnärligt utövande överbrygga motsättningar och hinder för byggandet av en gemensam framtid i fred och frihet.

Dela vårt budskap på Facebook

eller besök vår Facebook-sida för det allra senaste. Klicka här

Music Against Violence

Brewhouse
Åvägen 24
412 51 GÖTEBORG

E-mail
info@musicagainstviolence.com